Wijzigingen van de overeenkomst na de procedure

De gewezen echtgenoten kunnen steeds in onderling akkoord hun overeenkomst wijzigen. Zij mogen eveneens de regeling met betrekking tot de minderjarige kinderen wijzigen, voor zover deze wijziging de rechtmatige belangen van de kinderen niet miskent. Deze wijzigingen kunnen onderworpen worden aan de goedkeuring van de rechtbank. Indien er nieuwe omstandigheden buiten de wil van de gewezen echtgenoten hun toestand of die van hun kinderen ingrijpend wijzigen, dan kunnen de afspraken over het ouderlijk gezag en de bijdrage in de kosten van levensonderhoud steeds herzien worden door de jeugdrechter, op verzoek van één van beide gewezen echtgenoten.