Uitspraak van de echtscheiding

Na de verschijning voor de rechtbank en mits volharding in hun wil, spreekt de rechtbank de echtscheiding door onderlinge toestemming uit.
Bij echtgenoten die op datum van de neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding reeds zes maanden feitelijk gescheiden leven, is er enkel een zitting waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken en dit binnen de maand na neerlegging van het verzoekschrift.
In alle gevallen geeft het openbaar ministerie eerst zijn advies, waarna het huwelijk kan worden ontbonden.