De overschrijving in de registers van de burgerlijke stand

Na het verstrijken van de termijn van hoger beroep of van voorziening in cassatie, wordt er door de griffier van de rechtbank gezorgd dat het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest wordt verstuurd naar de ambtenaar van de plaats waar het huwelijk is voltrokken.
De ambtenaar schrijft het beschikkend gedeelte binnen de maand over in zijn register en maakt er melding van op de kant van de huwelijksakte.