Het verzoekschrift

Het verzoek tot echtscheiding wordt ingeleid bij verzoekschrift dat wordt ondertekend door beide echtgenoten zelf of door een notaris of door een advocaat.
Bij het verzoekschrift horen enkele bijlagen, zoals de regelingsakte (de echtscheidingsovereenkomst), de eventuele boedelbeschrijving, uittreksel huwelijksakte, uittreksel akte van geboorte van echtgenoten en kinderen.

Nieuw vanaf 1 september 2018: het verzoekschrift moet explicitiet vermelden of er al dan niet een onderhoudsbijdrage voor de ex-partner en/of de kinderen betaald moet worden. Zelfs als de partijen overeenkomen om geen onderhoudsbijdrage te betalen, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het verzoekschrift.