De vertegenwoordiging

In principe verschijnen de echtgenoten "samen en in persoon" voor de familierechter.
Bij deze verschijning kunnen de partijen zich slechts in uitzonderlijke omstandigheden (bv. een woonplaats of een beroepsmatig verblijf in het buitenland, ernstige ziekte of ongeval), laten vertegenwoordigen door een notaris of advocaat.