Het advies van het openbaar ministerie - verhoor van de kinderen

Het openbaar ministerie controleert of de inhoud van de echtscheidingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke vormvoorschriften.
Omtrent de echtgenoten wordt de wettelijkheid van de overeenkomst getoetst; aangaande de kinderen kan zowel de wettelijkheid als de opportuniteit van de overeenkomst bekeken, maar het openbaar ministerie is hier vanaf 1 september 2018 niet meer toe verplicht. Het kind krijgt hierbij bijzondere aandacht: de rechter en het openbaar ministerie laten zich uitsluitend leiden door het belang van het kind. Overeenkomstig het verdrag inzake de Rechten van het Kind en op verzoek van de rechter kunnen de kinderen, die in staat zijn een eigen mening te uiten (een minimumleeftijd is niet voorzien), gehoord worden.
De rechter kan voorstellen om de overeenkomsten over de kinderen te schrappen of te wijzigen.