Verkoop van het gehuurde goed

We onderscheiden twee situaties: naargelang het huurcontract wel of niet voorziet in een clausule die de verkrijger toelaat een einde te maken aan de huurovereenkomst bij vervreemding (bv. een verkoop of een schenking).

 

Er bestaat geen beding

 
  • Het contract heeft een vaste datum vóór de verkoop/schenking: de verkrijger moet de nog lopende duur van de handelshuur eerbiedigen.

  • Het contract heeft geen vaste datum vóór de verkoop/schenking en de notariële akte voorziet niet in de verplichting voor de verkrijger om het huurcontract na te leven:

de huurder betrekt het goed minder dan 6 maanden? Dan kan hij uitgezet worden;

de huurder betrekt het goed al minstens 6 maanden: de nieuwe eigenaar kan binnen 3 maanden na de verkrijging een opzeggingstermijn van 1 jaar geven aan de huurder, maar hij moet wel een reden opgeven. Redenen kunnen zijn:  

  • persoonlijk gebruik

  • andere bestemming die elke handelsonderneming uitsluit

  • wederopbouw waarvan de kostprijs minstens 3 jaar huur bedraagt en grove tekortkomingen van de huurder.

 

Er bestaat een beding

De nieuwe eigenaar moet een opzeg van 1 jaar geven binnen de 3 maanden na de verkrijging van het goed.