Duur van de overeenkomst

De duur bedraagt minimum 9 jaar; korter mag niet (voor pop-up winkels bestaan wel specifieke regels).

Langer mag wel. In dat geval zal de overeenkomst bij notariële akte moeten opgemaakt worden en worden overgeschreven op het bevoegd Kantoor Rechtszekerheid. Een uitzondering op dit principe is de onderhuur, die mag immers nooit langer zijn dan de hoofdhuur.