De punctuele erfovereenkomst

Naast de globale erfovereenkomsten kunnen mede-erfgenamen ook welbepaalde “punctuele” erfovereenkomsten opstellen. De punctuele erfovereenkomsten zijn overeenkomsten die het voor toekomstige erfgenamen mogelijk maken bepaalde afspraken te maken of beslissingen te nemen over zeer specifieke aspecten van een schenking of een erfenis. Iedereen rond de tafel verzamelen is hier niet nodig.

 

Wat kan je zoal regelen in een punctuele erfovereenkomst?

Eerst en vooral kunnen erfgenamen samen de waarde van een welbepaalde schenking vastleggen. De waarde van een schenking is van belang bij successieplanning, aangezien die in principe aangerekend worden op het erfdeel van het (door de schenking) begunstigde kind. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de waarde van een schenking  voor veel discussie kan zorgen. Dankzij een punctuele erfovereenkomst kunnen broers en zussen, op voorhand en onder elkaar, hierover duidelijkheid scheppen zodat ze nadien niet voor verrassingen komt te staan.

Een ander voorbeeld van een punctuele erfovereenkomst is de verzaking aan de vordering tot inkorting voor een bepaalde schenking. Ieder kind heeft recht op een minimum erfdeel, de zogenaamde “reserve”. Wordt een reserve door een schenking aangetast, dan kan het benadeelde kind de inkorting vorderen. De schenking wordt dan gekortwiekt of verrekend ter waarde van het overschreden deel. Met een punctuele erfovereenkomst kan ieder kind op voorhand zelf  kiezen om géén inkorting te vorderen van een bepaalde schenking als zijn reserve hierdoor zou zijn aangetast. 

Daarnaast geeft een punctuele overeenkomst ook mogelijkheden voor grootouders die willen schenken aan hun kleinkinderen (“de vrijwillige generatiesprong”).