Ce face notarul ?

Actele notariale

Principala activitate a notarilor este aceea de a redacta actele notariale : într-un act, notarul identifică autenticitatea convenţiilor : aceasta înseamnă că le va da o forţă particulară : putere probatorie şi putere executorie.

Elaborarea unui act notarial este complexă :

  • Mai întâi notarul primeşte particularii care îl consultă, îşi dă avizul şi propune soluţii, orientează părţile în alegerea lor, analizează împreună cu ele consecinţele civile şi fiscale ale diferitelor soluţii şi estimează costurile inerente operaţiei.
  • Când părţile au luat decizia, reuneşte informaţiile şi culege informaţile administrative necesare.
  • Notarul redactează acte şi trimite părţilor proiectul
  • Notarul primeşte actele pe care le explică părţilor, certifică declaraţiile complementare şi culege semnătura acestora înainte de a le semna el însuşi. Primind actele, el îşi angajează responsabilitatea.
  • Veghează la executarea formalităţilor ulterioare (transmiterea la registre, ...)
  • Conservă actele la birou.

Realizarea unui act notarial este indispensabilă unor operaţiuni.

Convenţiile sub semnătură privată

Actul notarial nu este întotdeauna necesar. Câteodată, la cererea părţilor, notarul redactează un înscris pe care nu-l semnează el însuşi : de exemplu, un simplu contract de împrumut de bani între particulari. Va fi vorba atunci de un act sub semnătură privată care nu oferă aceleaşi garanţii ca un act notarial. În schimb, acesta nu va fi supus aceloraşi formalităţi şi nu va antrena aceleaşi cheltuieli.

Lichidările de succesiune

Lichidarea unei succesiuni este, în mod tradiţional, încredinţată notarilor. Este consultat des pentru stabilirea testamentului. La moarte, contactează moştenitorii, dă informaţii privind acceptarea sau renunţarea, veghează ca moştenitorii să poată intra în posesia bunurilor, procedează la împărţeala succesiunii şi se ocupă de declaraţia fiscală. Câteodată, moştenitorii îi încredinţează alte sarcini, ca plătirea diferitelor facturi, încasarea chiriilor, vinderea bunurilor mobiliare, expertiza bunurilor, ...

Consultaţiile şi avizul

Notarii pot acorda consultaţii sau pot să-şi dea avizul fără să fie neapărat necesar să redacteze un act sau o convenţie. În calitate de specialişti în dreptul familiei, notarii pot să-şi dea avize fondate care necesită, eventual, cercetări şi o remuneraţie.

Primul sfat dat de un notar poate fi gratuit.