Ce aduce în plus notarul ?

Notarul acordă cetăţenilor securitatea juridică şi materială.

  • Îi informează şi sfătuieşte pe cei care îl consultă. Supraveghează regularitatea actelor pe care le redactează autentificându-le şi dându-le putere probatorie şi putere executorie.
  • Supraveghează regularitatea actelor
  • Conservă actele punându-le la adăpost de orice pierdere.
  • Strânge impozitul la Stat atunci când documentele sunt gata, ceea ce îi permite controlarea sumelor reclamate.
  • Dă garanţii de solvabilitate
  • Este întru totul responsabil de actele pe care le redactează şi de informaţiile pe care le dă.