Ce este un notar ?

Este un consilier?

Misiunea unui notar este aceea de a sfătui persoanele care doresc să încheie un acord în domenii diferite ca cel imobiliar, familiar şi de afaceri. Îi informează pe clienţi de drepturile şi obligaţiile lor precum şi de consecinţe – atât juridice, financiare cât şi fiscale – şi de angajament. Notarul ascultă, sfătuieşte, îşi dă avizul în toate aceste materii.

? în domeniul drept

Notarul este un ofiţer public, numit de rege, care primeşte o delegare de la puterea statală. Competenţa sa acoperă trei mari domenii din drept : dreptul imobiliar (cumpărare, vânzare de bunuri imobiliare, împrumuturi ipotecare, …), dreptul familiar (contract de căsătorie, adopţie, donaţie, succesiune, divorţ, …) precum şi dreptul afacerilor (constituirea unei societăţi, fuziune, …)

? care încheie acte

Notarul intervine des în aceste trei domenii pentru că legea impune unele forme scrise pentru a constata acorduri între două sau mai multe părţi. Aceste documente scrise se numesc « acte autentice ». Notarul şi colaboratorii săi efectuează cercetări pe lângă diferitele administraţii pentru ca actul să fie inatacabil atât din punct de vedere al conţinutul cât şi al formei. Se ocupă, de asemenea, de urmare.

Dimensiune umană

Meseria de notar este o meserie cu o dimensiune umana puternică. Notarul intervine în momentele cheie ale unei vieţi ; trebuie să înţeleagă nevoile clienţilor săi, să-i asculte, să fie aproape de ei. Notarul este un mediator.