Caracteristicile funcţiei notariale

Notarul este independent faţă de clienţii săi, dar şi faţă de administraţiile publice. Pentru a garanta această independenţă, el e supus unui tarif fix, determinat prin lege, şi de la care nu se poate abate.

Trebuie să rămână imparţial ; chiar dacă este desemnat de una din părţi, el trebuie să rămână întru totul neutru.

Notarul este supus obligaţiei de a păstra secretul profesional şi nu poate dezvălui unei terţe persoane ceea ce i s-a încredinţat.