Τι προσφέρει ο συμβολαιογράφος;

Ο συμβολαιογράφος προσφέρει στους πολίτες τη νομική και υλική ασφάλεια:

  • Ενημερώνει και συμβουλεύει όσους τον συμβουλεύονται. Φροντίζει για τη νομιμότητα των πράξεων που συντάσσει επικυρώνοντας τη γνησιότητά τους και προσδίδοντάς τους την αποδεικτική ισχύ και την εκτελεστική ισχύ.
  • Φροντίζει για την κανονικότητα των πράξεων.
  • Φυλάσσει τα έγγραφα, βάζοντάς τ σε ασφαλές μέρος.
  • Συλλέγει το φόρο που οφείλεται στο κράτος λόγω της σύνταξης των εγγράφων, και με τον τρόπο αυτό μπορεί να ελέγχει το ζητηθέν ποσό.
  • Δίνει τις εγγυήσεις φερεγγυότητας.
  • Φέρει την ολική ευθύνη για τα έγγραφα που συντάσσει και τις πληροφορίες που προσφέρει.