Ποιος διαλέγει το συμβολαιογράφο;

Η επιλογή του συμβολαιογράφου είναι εντελώς ελεύθερη. Η αποστολή που ανατίθεται στο συμβολαιογράφο είναι μια αποστολή εμπιστοσύνης, και οι πελάτες τους τον εμπιστεύονται τα μυστικά τους.

Έτσι, όταν αρκετά συμβαλλόμενα μέρη παρεμβαίνουν σ’ ένα έγγραφο, το κάθε μέρος μπορεί να διαλέξει το δικό του συμβολαιογράφο. Για να γίνει σεβαστή αυτή η επιλογή, αποφασίστηκε ότι όταν, σε μια πράξη παρεμβαίνουν αρκετοί συμβολαιογράφοι, αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση του επιπέδου των δαπανών.