Het faillissement

Een onderneming kan ook failliet worden verklaard. De vennootschap houdt niet op te bestaan door het loutere feit van het faillissement. Ook een ontbonden rechtspersoon kan failliet worden verklaard tot zes maanden na het sluiten van de vereffening.

 

Een onderneming wordt failliet verklaard wanneer er enerzijds staking van betaling is en (cumulatieve voorwaarde) anderzijds er wankelend krediet is, wat betekent dat er bij de schuldeisers geen vertrouwen meer is dat de betaling van hun schuldvordering nog zal geschieden.

 

De faillietverklaring geschiedt bij vonnis van de ondernemingsrechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, hetzij op aangifte van het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij op dagvaarding van een of meer schuldeisers of van het openbaar ministerie.