Je éénmanszaak stopzetten

Wanneer je kiest om te stoppen met je éénmanszaak, moet je in eerste instantie je zelfstandig statuut stopzetten. Er kunnen je verschillende redenen zijnom je activiteiten stop te zetten: Je gaat met pensioen, je gaat failliet, je wordt arbeidsongeschikt of je gaat als werknemer aan de slag...

 

 

De verschillende stappen om te stoppen

Net zoals bij de opstart, moet je een aantal  stappen  doorlopen.

  1. Eerst en vooral wordt je zelfstandige activiteit uit de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) geschrapt. Hiervoor kan je bij het ondernemingsloket terecht. Het ondernemingsloket registreert de datum van de schrapping van jouw activiteit en vermeldt ook de reden van de beëindiging. Van deze schrapping ontvang je een attest.
  2. Ook de btw-administratie moet op de hoogte zijn van de stopzetting van je onderneming. Hiervoor ga je naar een btw-kantoor. Opgelet! Ook als je jouw huidige zelfstandige activiteit stopt om met een andere zelfstandige activiteit te beginnen, moet je dat  melden aan het ondernemingsloket en aan het btw-kantoor. Je behoudt dan wel je ondernemingsnummer en je btw-nummer, maar je krijgt  een nieuwe activiteit toegekend.
  3. Je brengt binnen de 15 dagen je sociale verzekeringsfonds en je ziekenfonds op de hoogte van de stopzetting van je zaak. Je hoeft geen bijdragen meer te betalen nu je stopt (met uitzondering van een bijdrage voor het lopende kwartaal). Aan jouw sociale verzekeringsfonds moet je een persoonlijke verklaring van stopzetting en een bewijs van stopzetting (bijvoorbeeld een kopie van het attest van schrapping uit de KBO) overhandigen. Het ondernemingsloket bezorgt je die documenten bij de uitschrijving.
 

Was je een zelfstandige helper of helpende echtgeno(o)t(e)?

Dan moet je een geschreven verklaring van de hoofdzelfstandige opsturen, waarin die verklaart dat je bij hem geen enkele zelfstandige activiteit meer uitvoert. Op alle bewijzen moet uitdrukkelijk de datum van stopzetting worden vermeld.