Wie kan de ontbinding vragen?

Iedereen kan dit aan de rechtbank vragen:

  • Voor NV: als de activa lager zijn dan het wettelijk voorgeschreven minimum. Iedere belanghebbende derde kan aan de rechtbank de ontbinding van de vennootschap vragen;
  • Wegens specifieke motieven: grote meningsverschillen, machtsmisbruik, aanhoudende problemen met een bestuurder of aandeelhouder die de samenwerking onmogelijk maakt, een bestuurder of aandeelhouder die zelf voor concurrentie zorgt…
  • Wanneer de vennootschap zonder gegronde reden de overdracht van aandelen weigert;
  • De oprichtingsakte is niet in authentieke vorm. Hiervoor mag iedere belanghebbende ook de nietigheid vragen.
  • Voor iedere grond die ook aanleiding zou geven tot de ontbinding van rechtswege (automatisch).
  • Iedere belanghebbende of het openbaar ministerie kan ook aan de rechtbank de ontbinding vragen van een “slapende” onderneming

Een slapende onderneming is een vennootschap die nog bestaat, maar geen activiteiten meer voert. Mens spreekt dan ook wel eens van  een “spookvennootschap”. Ook wanneer er reeds eenmalig nagelaten wordt om een jaarrekening neer te leggen,  kan de ondernemingsrechtbank de vennootschap al ontbinden. Deze vordering kan ten vroegste worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zeven maanden na afsluiting van het boekjaar. Zo kunnen rechtbanken “slapende vennootschappen” sneller uit het handelsverkeer weren.