De gerechtelijke ontbinding en vereffening

De ontbinding kan ook worden uitgesproken door de ondernemingsrechtbank om wettige redenen.
Een wettige reden is het verzuim in grove mate, door een aandeelhouder of vennoot van zijn eigen verplichtingen of onmogelijkheid om ze uit te voeren door een kwaal. Diepgaande en blijvende onenigheid tussen de aandeelhouders en vennoot zijn een andere vorm van wettige reden.

Een andere grond om de gerechtelijke ontbinding uit te spreken is het niet vervullen van de verplichting om de jaarrekening neer te leggen.

 

Slapende vennootschappen

De rechtbank kan ook op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van zogenaamde "slapende vennootschappen".

Dit zijn vennootschappen die gedurende drie opeenvolgende boekjaren hun jaarrekening niet hebben neergelegd. De vennootschap kan dan de ontbinding enkel vermijden door vóór de uitspraak de jaarrekening alsnog neer te leggen.