Schenking van een onroerend goed in Vlaanderen

18 november 2015

Video van de week

Op 1 juli 2015 werd de schenkbelasting voor onroerende goederen hervormd. De tarieven werden vereenvoudigd en verlaagd. Hoe zit het nieuwe systeem precies in mekaar?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat