De meerwaarde van de notaris bij een echtscheiding

4 september 2014

Koppels die willen scheiden kunnen dat op verschillende manieren doen.
Zij kunnen een echtscheiding bekomen via advocaten en de rechtbank of via een echtscheiding door onderlinge toestemming.

Zo’n overeenkomst tot echtscheiding met onderlinge toestemming kan tot stand komen met behulp van advocaten of met behulp van een notaris. Enkel indien er een regeling moet getroffen worden over een onroerend goed, is het verplicht om (dat deel van) de regeling vast te leggen in een notariële akte. Maar zelfs als een bezoek bij de notaris niet verplicht is, blijft hij dé aangewezen persoon om mensen te begeleiden in een echtscheiding door onderlinge toestemming. De notaris is het gewoon om onpartijdig te zijn in dergelijke delicate kwesties en is steeds gericht op het maken van evenwichtige overeenkomsten.
Maar soms is het water echt te diep en lukt het partijen niet om tot overeenkomsten te komen, ondanks de tussenkomst van de notaris. De onderhandelingen vlotten niet.
Veel mensen denken dan dat er nog maar één oplossing rest: naar de rechtbank gaan. De rechter moet de zaak dan maar beslechten.

Er bestaat echter nog een andere oplossing. Het is een veel minder bekende piste, namelijk de bemiddeling: een bemiddelaar staat partijen in een conflict bij, zodat ze efficiënt en gelijkwaardig met elkaar onderhandelen en zoeken naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.
Sommige notarissen zijn tevens erkende bemiddelaars (zie adressenboek). Zij hebben een speciale opleiding genoten om mensen bij te staan in moeilijke onderhandelingen. Een notaris-bemiddelaar kan mensen helpen die wel zouden willen overeenkomen, maar niet weten hoe. Een bemiddelaar zal geen beslissingen nemen. Partijen zelf dienen dat te doen. Dat lijkt moeilijk wanneer mensen in een conflict betrokken zijn. Maar het is zeker niet onmogelijk met behulp van een bemiddelaar.

Ook indien de echtscheiding bekomen werd via de rechtbank, dan zal de rechtbank een notaris aanstellen. Deze boedelnotaris heeft als opdracht om de vereffening en verdeling te bewerkstelligen van de goederen van de ex-echtgenoten. De boedelnotaris heeft dan een andere rol dan een notaris normaal gezien heeft: hij zal niet handelen als raadsman van partijen, maar wel als mandataris van het gerecht. Hij zal steeds proberen om partijen tot overeenkomsten te laten komen, maar indien dat niet lukt, dan zal de boedelnotaris zelf een voorstel van verdeling doen. Indien partijen het met dat voorstel niet eens zijn, dan heeft de rechter het laatste woord.

 De oplossingen die de notaris aanreikt zijn steeds duurzaam. Daarbij moeten niet de gevolgen op korte termijn bekeken worden, maar deze op lange termijn. En nog belangrijker: daarbij moeten niet de gevolgen bekeken worden voor één partij, maar wel de gevolgen voor het hele gezin. Dat een koppel uit elkaar gaat betekent immers nog niet dat een gezin uit elkaar moet gaan…
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat