Tarief tussen ooms, tantes, neven en nichten

Schijf van het erfdeel Tarief
0 euro tot 12.500 euro 25%
12.500, 01 euro tot 25.000,00 euro 30%
25.000,01 euro tot 75.000,00 euro 40%
75.000,01 euro tot 175.000 euro 55%
Boven de 175.000 euro 70%