Tarief tussen broers/zussen

Schijf van het erfdeel Tarief
0 euro tot 12.500,01 euro 20%
12.500,01 tot 25.000 euro 25%
25.000,01 tot 75.000 euro 35%
75.000,01 euro tot 175.000 euro 50%
Boven de 175.000 euro 65%