Successietarieven in Wallonië

Indien iemand erft van een erflater die zijn woonst in België had, dan zal hij of zij successierechten moeten betalen. Op basis van een aangifte van nalatenschap zal de ontvanger de verschuldigde rechten berekenen en het aandeel van elke erfgenaam of legataris (dit is de persoon die iets verwerft krachtens een testament) bepalen. Om het juiste tarief te kennen moet worden nagegaan in welk gewest de erflater in de laatste 5 jaar het langst zijn woonplaats had. De toepasselijke regels verschillen immers voor het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In deze rubriek vind je meer informatie over de tarieven in Wallonië.