Tarief tussen anderen

Schijf van het erfdeel Tarief
0 euro tot 12.500,00 euro 30%
12.500,01 euro - 25.000 euro 35%
25.000,01 euro - 75.000,01 euro 60%
Boven de 75.000 euro 80%