Tarief voor anderen

Schijf van het erfdeel Tarief
0 tot 35.000 euro 25%
35.000,01 tot 75.000,00 euro 45%
Boven 75.000 euro 55%

De oude tariefgroep ‘tussen ooms en tantes en neven en nichten’ werd in Vlaanderen afgeschaft. De neven en de nichten die van een oom of tante erven (of omgekeerd) worden belast tegen hetzelfde tarief als ‘vreemden’ (tarief ‘tussen anderen’).