Tarief tussen broers/zussen

Schijf van het erfdeel Tarief
0 euro tot 35.000 euro 25%
35.000,01 euro tot 75.000,00 euro 30%
Boven de 75.000 euro 55%