Feitelijke samenwonende koppels

Feitelijke samenwoners die een huis willen huren, moeten beiden de huurovereenkomst ondertekenen indien ze gelijke huurrechten willen. Ondertekent slechts één van de partners de overeenkomst, dan verbindt enkel hij of zij zich tegenover de verhuurder. Dat betekent dat deze samenwonende partner alleen de huurovereenkomst kan opzeggen. Hij of zij zal ook alleen aansprakelijk zijn voor de betaling van de huurwaarborg, eventuele huurschade en de (achterstallige) huurgelden. Feitelijk samenwonenden ondertekenen best alle twee de huurovereenkomst om de kans op spanningen te vermijden. Zo zal de verhuurder de betaling kunnen vorderen van beide partners.

 

Een wettelijk samenwonend koppel

Bij wettelijke samenwoning hebben beide partners dezelfde rechten. Ook al staat het contract alleen op naam van de ene partner, toch wordt de andere partner als ‘medehuurder’ beschouwd… Niemand kan de huurovereenkomst dus alleen opzeggen. De verhuurder moet beide samenwonende partners afzonderlijk op de hoogte brengen als hij of zij het huurcontract wil opzeggen. Beide partners zijn verantwoordelijk voor het betalen van de huurgelden en de huurschade ook al staat de huurovereenkomst slechts op één naam. De huurwaarborg komt toe aan de persoon die de waarborg bij aanvang heeft betaald. Werd de huurwaarborg door beide partners betaald, dan doet het koppel er goed aan om deze gelden te storten op een gemeenschappelijke geblokkeerde rekening.