Beperkingen

Hoewel de nieuwe erfwet bepaalde erfovereenkomsten toelaat, is het van belang om te onthouden dat het principieel verbod op het maken van een erfovereenkomst nog steeds geldt. De nieuwe erfwet versoepelt louter de regels rond de uitzonderingen op het verbod.

Familieleden genieten dus niet van een volledige vrijheid bij het opstellen van een erfovereenkomst. De erfovereenkomsten mogen slechts opgesteld worden volgens de regels van de kunst.

 

Wat kan niet met een erfovereenkomst?

  • Erfovereenkomsten onder “algemene titel”, dus over de nalatenschap als geheel, blijven verboden. De erfovereenkomsten moeten steeds over specifieke handelingen of aspecten van de nalatenschap gaan.
  • Kinderen kunnen niet elk afzonderlijk afspraken maken met hun ouders over hun deel van de erfenis.
  • Broers en zussen kunnen onderling géén afspraken maken over de nalatenschap van hun ouders.
  • Erfgenamen kunnen géén erfovereenkomst afsluiten met derden (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van het familiebedrijf).
  • Familieleden kunnen niet zelf een rechtsgeldige erfovereenkomst sluiten. Een rechtsgeldige erfovereenkomst moet door een notaris opgesteld worden via een authentieke akte. De notaris zal de partijen bijstaan met de nodige raad.