Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn panelen die zonlicht omzetten in energie. Wanneer er op het verkochte goed zonnepanelen liggen, moeten de partijen vermelden:

  • wie eigenaar is van de zonnepanelen;

  • of de zonnepanelen deel uitmaken van de verkoop;

  • wie de groenestroomcertificaten in de toekomst krijgt.

De verkoop van zonnepanelen betekent niet automatisch dat de groenestroomcertificaten die de verkoper krijgt van het Vlaamse Gewest, ook overgedragen worden.

 

Zorgovereenkomst

Een zorgovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon, meestal een familielid, zich verbindt om bepaalde zorgen te verstrekken aan een bejaarde (of zorgbehoevende persoon). Deze zorgen kunnen zeer uitéénlopend zijn: boodschappen doen, klusjes doen, zorgen voor het vervoer van de bejaarde persoon, de medische kosten beheren…

In de zorgovereenkomst wordt een inventaris gemaakt van al deze zorgtaken. Aan iedere taak kan een bepaald tarief worden gekoppeld. Zo is het duidelijk hoeveel de zorgbehoevende verzorgde persoon “verschuldigd” is aan zijn zorgverstrekker. In deze overeenkomst kan je ook meteen bepalen hoe deze kosten betaald zullen worden.

 

Zorgvolmacht

Met een zorgvolmacht geef je aan bepaalde personen (de lasthebbers) de bevoegdheid om in jouw naam en voor jouw rekening bepaalde handelingen met betrekking tot jouw vermogen te stellen. Een zorgvolmacht geef je door een lastgeving op te stellen, bij voorkeur bij de notaris.

Als je de lastgeving laat registreren bij het Centraal Register van Lastgevingen, via de notaris of de griffie, blijft de zorgvolmacht uitwerking hebben na je wilsonbekwaamheid. In die zin wordt de zorgvolmacht vaak aangewend in successieplanning.