De wederzijdse koop-en verkoopbelofte

In de plaats van een verkoopovereenkomst op te maken kan ook worden gebruik gemaakt worden van de wederzijdse koop- en verkoopbelofte.

 

In dat geval verbinden partijen zich wederzijds te verkopen en te kopen maar wordt het tot stand komen van de verkoop afhankelijk gemaakt van het verlijden van de notariële akte zelf.
 

De opmaak van deze overeenkomst is vrij ingewikkeld. De wederzijdse koop-en verkoopbelofte kan in bepaalde gevallen belangrijke voordelen bieden.

Het is belangrijk dat het document correct wordt opgesteld. Laat je daarom bijstaan door een notaris.