Registratierechten bij de aankoop van een grond

Bij de aankoop van een onroerend goed, en dus ook van een stuk grond, moeten er registratierechten betaald worden. Dit zijn belastingen die de notaris moet innen om vervolgens zelf te storten naar de overheid. In ieder gewest moet je registratierechten betalen bij de aankoop van een onroerend goed. In Vlaanderen bedraagt deze registratiebelasting voor de aankoop van een grond nog altijd 10% (voor een enige eigen woning bedraagt de registratiebelasting 7%) en in Brussel 12,5%.

 

Meeneembaarheid bij de aankoop van huis met grond (onder het btw-stelsel)

In Vlaanderen kan het systeem van de “meeneembaarheid” van registratiebelasting worden toegepast. Dat betekent dat men de registratiebelasting kan terugkrijgen die men betaald heeft bij de vorige aankoop van een woning. Klik hier voor meer uitleg.

Een specifieke regel geldt bij de aankoop van een huis (nieuwbouwwoning) met een grond onder het stelsel van de btw. Hier zal er geen sprake zijn van een teruggave van registratiebelasting bij de aankoop van een woning onder het stelsel van btw. De koper zal wél een teruggave kunnen krijgen wanneer hij na de verkoop van de nieuwbouwwoning (onder het stelsel van btw) terug een woning aankoopt onder het stelsel van registratiebelasting. De aankoop van een woning doorbreekt als het ware de “keten” niet om een teruggave te krijgen. Heel belangrijk daarbij is wel dat ook de aankoop onder btw moet voldoen aan de voorwaarden die in het algemeen gelden om de meeneembaarheid te kunnen toepassen. Dat betekent vooral dat men het huis als zijn hoofdverblijfplaats moet gebruiken en dat men er ten laatste na twee jaar na de verkoop van zijn eerste woning zijn intrek moet hebben genomen.