De algemene vergadering

De algemene vergadering heeft een reglementaire bevoegdheid. Het is het orgaan dat alle belangrijke beslissingen neemt: Hoe worden de kosten laag gehouden? Welke werken worden uitgevoerd er aan de gemeenschappelijke ruimtes? Hoe worden deze ruimtes onderhouden? Hoe wordt het appartementsblok beveiligd?

Omdat deze beslissingen de eigenaars rechtstreeks aanbelangen, valt het aan te raden om aanwezig te zijn op deze vergaderingen. Lukt dat niet, dan kan je als mede-eigenaar een volmacht geven zodat je vertegenwoordigd kan worden. Dit kan aan eender wie gegeven worden, behalve aan de syndicus.

Als eigenaar zal je deel uitmaken van de algemene vergadering. Elke mede-eigenaar van een kavel maakt er deel van uit. Huurders maken geen deel uit van de algemene vergadering.

 

Wie kan de algemene vergadering samen roepen?

  1. De syndicus zowel voor gewone als buitengewone vergaderingen
  2. Één of meer mede-eigenaars die samen 1/5de van de gemeenschappelijke delen in de aandelen bezitten indien de syndicus niet op hun verzoek om een vergadering te organiseren reageert
  3. De vrederechter, op verzoek van een mede-eigenaar als de syndicus verwaarloost of zondermeer weigert om de vergadering bijeen te roepen.

De vergadering wordt geleid door één van de mede-eigenaars.

 

Een punt toevoegen op de agenda van de vergadering?

Elke mede-eigenaar kan alleen of samen een verzoek richten naar de syndicus om een punt op de agenda te zetten. Dit moet wel binnen een bepaalde termijn gebeuren.

 

Wanneer zijn de besluiten genomen door de algemene vergadering geldig?

Ten eerste moet meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig zijn op de algemene vergadering en moeten minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn. Indien 3/4de van de aandelen vertegenwoordigd zijn, hoeft zelfs niet de helft van de mede-eigenaars aanwezig te zijn.

Sommige beslissingen kunnen eenvoudig met een meerderheid van de stemmen genomen worden (50% + 1), maar andere beslissingen zullen slechts genomen kunnen worden met een gekwalificeerde meerderheid (bijvoorbeeld wijziging van de statuten of werken in gemeenschappelijke ruimten) of zelfs met een éénparigheid van de stemmen (bijvoorbeeld wanneer de aandelen anders zullen worden verdeeld, wanneer bepaalde delen worden verkocht of gekocht…)

Van de algemene vergadering wordt telkens een verslag opgesteld, dat in principe binnen de maand na de vergadering naar alle mede-eigenaars gestuurd wordt.

 
 

De vereniging van mede-eigenaars is de rechtspersoon die de mede-eigenaars vertegenwoordigt.