Vem väljer notarien?

Valet av notarie är helt fritt. Det uppdrag som notarien anförtros är ett förtroendeuppdrag och notarien är sina klienters förtrogna.

Sålunda kan vardera part välja sin notarie när flera parter omfattas av en handling. För att respektera detta val blir kostnaderna inte högre även om flera notarier berörs.