Notariefunktionens kännetecken

Notarien är oberoende gentemot sina klienter men även gentemot de offentliga myndigheterna. För att garantera detta oberoende gäller en obligatorisk lagenlig avgift för notariens tjänster.

Notarien måste vara opartisk. Även om notarien utses av en av parterna måste han eller hon vara helt neutral.

Notarien har tystnadsplikt och får inte röja uppgifter som han eller hon har anförtrotts.