Vad bidrar notarien med?

Notarien ger medborgarna rättssäkerhet och materiell säkerhet genom att

  • informera och ge råd, ansvara för handlingarnas lagenlighet genom att autentisera, ge bevisvärde och göra dem verkställbara;
  • ansvara för handlingarnas lagenlighet;
  • bevara handlingarna och skydda dem från att gå förlorade;
  • inkassera skatter som ska erläggas till staten för handlingar, vilket gör det möjligt att kontrollera det begärda beloppet;
  • ge betalningsgarantier;
  • ansvara fullt ut för de upprättade handlingarna och rådgivningen.