De schenking van je familiale onderneming

schenking aan zoon onderneming

Vroeg of laat wordt iedere bedrijfsleider geconfronteerd met vragen over de opvolging en overdracht van zijn onderneming. Wie zal de fakkel overnemen? Kan ik toch wat zeggenschap behouden? Hoe pak ik dat aan tegenover mijn kinderen? Het zijn pertinente vragen die niet alleen fiscale gevolgen hebben, maar ook een impact hebben op het vermogen van de kinderen.

 

 

Aandelen erven of schenken

Voor ondernemers bestaan er verschillende mogelijkheden.

  • Een familiale onderneming kan geërfd worden door de kinderen (aan 3% of 7%)
  • Een familiale onderneming kan geschonken worden (0%)

Zowel voor het erven van een familiale onderneming, als voor het schenken van een familiale onderneming gelden gunsttarieven. Die gelden alleen als een  aantal specifieke voorwaarden is voldaan

De fiscale gunstregeling voor het familiebedrijf is zeer complex. Spreek erover met een expert, zoals een notaris.  

 

 

Vandaag meer mogelijkheden voor je onderneming

werken in een familiale onderneming

Dankzij de nieuwe regels van het vennootschapsrecht, hebben familiale ondernemingen niet mogelijkheden om een bedrijf op maat op te bouwen. En dat is ook voor de opvolging van het bedrijf cruciaal. Dankzij een herziening van de statuten kan je bijvoorbeeld de vermogensrechten ontkoppelen van de aandelen. Verschillende types aandelen kunnen gekoppeld worden met een verschillend dividend, waardoor je als ondernemer het grootste deel van je aandelen kan overlaten aan de volgende generatie, terwijl jij toch een groter aandeel in de winst behoudt. 

Hetzelfde geldt voor de stemrechten. Standaar geldt de regel dat één aandeel gelijk is aan één stemrecht. Vandaag kan je daarvan afwijken. Zo kan je aandelen geven die geen aanleiding geven tot een stemrecht, terwijl andere aandelen bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan een meervoudig stemrecht. Best handig als sommige van je kinderen of je partner actief zijn in je bedrijf. 

Wil je optimaal gebruik maken van deze mogelijkheden? Laat je statuten herzien door een notaris.