Gaan voor een vennootschap

Naast de éénmanszaak kan je als ondernemer ook de beoefenaars van een vrij beroep,  kiezen om je activiteiten onder te brengen in een vennootschap.

 

 

Kiezen voor een afgescheiden vermogen

Deze structuur wordt gebruikt wanneer verschillende personen samenwerken om de baten en de lasten van een economische activiteit te delen. Een venootschap kan ook opgericht worden door één persoon.

Ondernemen kan gevaren inhouden voor jouw privé vermogen. Daarom  proberen ondernemers hun verantwoordelijkheid zo veel mogelijk te beperken en  de aanspraken van de schuldeisers op hun persoonlijke bezittingen te beperken of  uit te sluiten. Je kan vermijden dat jouw volledig bezit het onderpand vormt van je handelsschulden door te kiezen voor een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid.  Bij zo’n vennootschap, zoals een BV, kunnen de  vennoten in principe enkel verliezen wat ze in de vennootschap hebben ingebracht. .