Getrouwd zijn met een scheiding van goederen

Is één van de partners een zelfstandige? Dan kan het lonen om een huwelijkscontract op te stellen, met de hulp van een notaris. Niet om alles gescheiden te houden, maar wel om de andere partner te beschermen tegen aanspraken van professionele schuldeisers 

 

 

Situatie zonder huwelijkscontract

De ondernemer die gehuwd is zonder huwelijkscontract, is gehuwd onder het ‘wettelijk stelsel’. Bij dit huwelijksstelsel hebben de partners niet alleen een persoonlijk vermogen, maar ook een gemeenschappelijk vermogen. Dat gemeenschappelijk vermogen delen de huwelijkspartners met elkaar.

Ben je gehuwd zonder huwelijkscontract? Dan kunnen de schuldeisers zich niet enkel  verhalen op jouw persoonlijk vermogen, maar ook op het gemeenschappelijk vermogen. Ook goederen van je huwelijkspartner kunnen dan in beslag genomen worden. Ondernemen via een eenmanszaak en tegelijkertijd gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel houdt daarom risico’s in.  

 

Hoe kan je de risico’s beperken?

Je kan bij de notaris een huwelijkscontract afsluiten om te huwen onder het stelsel van ‘scheiding van goederen’. Romantisch klinkt het niet, maar het is wel een mogelijke oplossing

Met zo’n huwelijkscontract kan je de huwelijkspartner  beschermen. Het stelsel van scheiding van goederen zorgt niet alleen voor financiële zelfstandigheid, het beperkt ook het onderpand van de schuldeisers. De vermogens blijven afgescheiden, en de goederen van de huwelijkspartner blijven buiten schot als er professionele schulden zijn.

 

Wil je een zelfstandige activiteit starten en ben je gehuwd?

Ga dan langs bij je notaris. Hij zal jouw situatie onder de loep nemen. Indien er geen huwelijkscontract is, zal de notaris samen met jou en je partner nagaan of een huwelijkscontract een gepaste oplossing is.

 

 
 

Trouwen met scheiding van goederen… denk aan het verrekenbeding!

Koppels getrouwd met scheiding van goederen delen hun inkomsten niet. Ze bouwen hun eigen vermogen op, elk langs hun kant. Datkan moeilijkheden opleveren. Bijvoorbeeld wanneer één van de huwelijkspartners gedurende een aantal jaren door bepaalde omstandigheden (ziekte, zorg voor de kinderen, werkloosheid…) niet beroepsactief is of minder inkomsten heeft. Op het moment dat een koppel uit elkaar gaat en de goederen verdeeld worden, zal de partner die zijn vermogen niet heeft kunnen opbouwen financieel in de kou blijven staan.

Dat is niet het geval met een ‘verrekenbeding’! Een verrekenbeding zal er bij een echtscheiding voor zorgen dat de inkomsten van beide partners worden verrekend. Hoe dit zal gebeuren, kunnen de huwelijkspartners op voorhand bespreken met de notaris.

Bovendien kunnen de huwelijkspartners - indien ze dit wensen - overeenkomen dat de benadeelde echtgenoot, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding kan vorderen aan de rechter wanneer de omstandigheden sedert het sluiten van de overeenkomst onvoorzien en ongunstig gewijzigd zouden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij één van de echtgenoten niet meer kan werken omwille van gezondheidsredenen.