Vruchtgebruik: welk rechten en plichten?

18 maart 2015

Video van de week

Mag u als vruchtgebruiker goederen beheren? Wat met de opbrengsten? En wat met eventuele herstellingswerken?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Alles over erven en schenken: http://www.notaris.be/erven-schenken/
Meer video's op: www.notaris.be/videos

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat