SOCIALE MEDIA NA OVERLIJDEN: Best vooraf regelen

28 september 2012

Ons leven speelt zich meer en meer op het internet af. Maar wat gebeurt er met die info (teksten, foto's, video's, ...) wanneer u er niet meer bent? 4,5 miljoen Belgen hebben een Facebook-account, 200.000 hebben een Twitter-account. Mensen zien die sociale media als een stuk van hun bezit, waarvoor ze een regeling willen treffen na hun overlijden. In België kunnen ze in hun testament een uitvoerder aanduiden die hun wilsbeschikkingen over bv. hun Facebook-pagina uitvoert.

Moet uw Facebook-pagina blijven bestaan als een soort rouwregister, of moet deze afgesloten worden? U kan via testament iemand aanduiden die de pagina beheert. Die uitvoerder is niet verplicht die taak op zich te nemen. Daarom raden notarissen aan om een reserve-uitvoerder in uw testament op te nemen, voor het geval de eerste de taak weigert. Essentieel zijn uiteraard de paswoorden. U kan die onder gesloten enveloppe aan de notaris geven die het in uw dossier bewaart.
De inhoud van uw testament is sowieso geheim. Ook wie toegang heeft tot het zogenaamde Centraal Register van Testamenten (die alle wilsbeschikkingen bevat) kan de testamenten zelf niet lezen. Het register is enkel een databank waarin de notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt.
In 2011 zijn elf procent meer testamenten opgesteld dan het jaar voordien. Ook jonge mensen stellen steeds vaker een testament op. Onze maatschappij wordt, net als onze relaties, steeds complexer. De vraag naar à la carte-regelingen voor nalatenschappen neemt dan ook toe.
Meer info over testamenten: http://www.notaris.be/erven-schenken/erven/wat-is-een-testament

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat