Wat is precies een testament?

Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek is een testament “een steeds herroepbare akte, waarbij de erflater voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt”.

De erflater kan voor het geheel (algemeen legaat) of voor een gedeelte (bijzonder legaat of een legaat onder algemene titel) van zijn goederen een regeling treffen. Een testament kan steeds herroepen worden, er kunnen beschikkingen aan toegevoegd worden of er kan zelfs een geheel nieuw testament opgesteld worden.