Tarief tussen ooms, tantes, neven en nichten

Schijf van het erfdeel Tarief
0 euro tot 50.000 euro 35%
50.000,01 euro tot 100.000,00 euro 50%
100.000,01 euro tot 175.000,00 euro 60%
Boven 175.000 euro 70%