Wat kan er in een samenlevingsovereenkomst staan?

In het samenlevingscontract kan je enkel de organisatie van het gezin en een aantal gevolgen van het samenwonen voor wat het vermogen van de partners betreft, regelen. Hierna krijg je een beeld van wat je in zo’n contract kan vastleggen.

 

Een samenlevingsovereenkomst biedt het antwoord op o.a. volgende vragen:

Welk bedrag wordt maandelijks op de gemeenschappelijke rekening gestort?
bijvoorbeeld om de kosten van het huishouden te betalen?

Wat wordt precies met de gemeenschappelijke rekening betaald?
Enkel kosten voor gemeenschappelijke goederen of bijvoorbeeld ook het onderhoudsgeld dat de ene partner nog aan zijn ex-partner moet betalen?

Welke contracten mogen énkel samen getekend worden?
Een samenwonend koppel kan afspreken dat zij allebei akkoord moeten gaan om bepaalde contracten af te sluiten. Zo kunnen ze ook feitelijk samenwonende partners bepalen dat de gezinswoning enkel verkocht mag worden als beide partners dat hiermee akkoord gaan. Maar als de ene partner het huis verkoopt zonder het akkoord van de andere, is de koop tóch geldig afgesloten. Er zal enkel een schadevergoeding verschuldigd zijn van de ene partner naar de andere.

Wie neemt het huurcontract over bij een eventuele scheiding (als de partners samen het huurcontract ondertekenden)?

Wat zijn de regelingen met betrekking tot het onderhoud van de samenwonende kinderen?
Moeten de partners meebetalen voor de kinderen van hun partner? Wat gebeurt er dan na een scheiding? Bij welke partner blijven de kinderen inwonen? Hoeveel moeten de partners bijdragen voor de kosten van de opvoeding van de kinderen?

Hoe zullen de goederen verdeeld worden na een scheiding?
Hoe zullen de gemeenschappelijke bankrekeningen, het huisraad en het meubilair verdeeld worden? Wat bij overlijden?

Krijg ik een uitkering wanneer mijn partner overlijdt ten gevolge van een beroepsziekte/arbeidsongeval?
In tegenstelling tot gehuwden genieten ongehuwde samenwonende partners immers niet zonder meer van een recht om een uitkering of een rente te ontvangen.

De regelgeving voorziet echter een uitzondering voor wettelijk samenwonende partners indien zij:

  1. Een notariële samenlevingsovereenkomst (verplichte vorm voor wettelijk samenwonende partners) opstellen
  2. waarin een wederzijdse hulpplicht is opgenomen
  3. die financiële gevolgen kan teweegbrengen, ook na de beëindiging van de wettelijke samenwoning.

Feitelijk samenwonende partners genieten niet van deze uitkeringen (ook niet indien ze een samenlevingsovereenkomst sluiten). Om in dit kader te genieten van uitkeringen zijn feitelijk samenwonende partners aangewezen op private verzekeringen.