Schenking

Een schenking is een handeling waarbij iemand - bij leven - een roerend (geld, meubelen, aandelen…) of onroerend goed (een woning bijvoorbeeld) overdraagt aan een begunstigde persoon, zonder dat er een tegenprestatie tegenover staat. Schenkingen worden heel vaak gedaan. Niet enkel tussen koppels, maar ook tussen ouders en kinderen, verre-familieleden, vrienden….

 

De grootste troeven van een schenking zijn enerzijds de voordelige schenkingstarieven (wij verwijzen hiervoor naar het deel “schenken” op de site) en anderzijds de mogelijkheid om modaliteiten te koppelen aan een schenking. Dit houdt in dat mensen hun schenking kunnen koppelen aan bepaalde voorwaarden of “regels”. Voorbeelden zijn schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik, schenkingen die enkel aangewend kunnen worden voor de aankoop van een onroerend goed, schenkingen die niet in een gemeenschappelijk vermogen mogen worden ingebracht, schenkingen die verbonden zijn aan een zorgclausule… Op die manier kunnen schenkers een minimale controle behouden over hun geschonken goederen, zelfs als de goederen overgedragen zijn.

 

Is de schenking wel een instrument om een ongehuwde samenwonende partner te beschermen?

Het antwoord op deze vraag hangt af van een aantal zaken. Het schenken van goederen is in veel gevallen fiscaal voordeliger dan goederen laten erven. De schenkbelasting is immers lager dan de erfbelasting.

Voor de schenking van de gezinswoning (de woning waar beide partners hun gemeenschappelijke huishouding hadden) liggen de zaken anders. De wetgever heeft het erven van de gezinswoning voor de wettelijke samenwoners en de feitelijke samenwoners die al drie jaar een gemeenschappelijke huishouding voeren, vrijgesteld van successierechten. In heel veel gevallen zullen ongehuwde samenwoners dus “belastingvrij” de gezinswoning kunnen erven.

Feitelijke samenwoners die nog géén drie jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd, kunnen niet genieten van deze vrijstelling. Indien ze minstens één jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd kunnen ze genieten van de “lagere” successietarieven (deze die van toepassing zijn op gehuwden en wettelijke samenwoners), maar hier zal er een fiscale afweging moeten gebeuren.

 

Schenken of laten erven… het is een vraag die écht een verschil kan maken.