Schenkingstarieven Wallonië

Roerende goederen

De huidig geldende tarieven voor de schenking van roerende goederen in Wallonië, zien er als volgt uit: 

Onroerende goederen


Onroerende schenking rechte lijn partners


Onroerende schenking anderen

 

Merk op dat de schenkingstarieven voor roerende goederen 'vlakke' tarieven zijn en dus van toepassing zijn ongeacht de waarde van het geschonken roerend goed!

 

Speciaal tarief

Onder bepaalde voorwaarden is de schenking van een gezinswoning onderworpen aan een speciaal tarief in Wallonië. Informeer u hierover bij de notaris.