Schenkingstarieven Brussel

Roerende goederen

De huidige geldende tarieven voor de schenking van roerende goederen in Brussel, zien er als volgt uit: 

Merk op dat de schenkingstarieven voor roerende goederen 'vlakke' tarieven zijn en dus van toepassing zijn ongeacht de waarde van het geschonken roerend goed.

 

Onroerende goederen

De huidig geldende tarieven voor de schenking van onroerende goederen in Brussel, zien er als volgt uit:


Onroerende schenking rechte lijn partners


Onroerende schenking anderen