Successietarieven Brussel

Brusselse successietarieven

 

Verkrijging tussen erfgenamen in rechte lijn en partners


Verkrijging tussen broers en zussen


Verkrijging tussen ooms, tantes, neven of nichten


Verkrijging tussen andere personen