De afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten is een feit

17 maart 2021

Vandaag gestemd in het Vlaams Parlement: voor overlijdens in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 wordt de techniek van het duolegaat ‘afgeschaft’. Dat betekent dat er vanaf dan geen fiscaal voordeel meer zal zijn voor testamenten met een duolegaat (ook voor de oude testamenten van voor deze datum)! In de plaats komt er een nultarief voor schenkingen aan goede doelen en een nieuw tarief voor wie een klein deel vermogen wil nalaten aan een goede vriend.

Pas je je testament (waarin een duolegaat is opgenomen) niet aan?
Dan is de kans groot dat het aangeduide goede doel meer erfbelasting moet betalen dan de waarde die het ontvangt. In dat geval zal het goede doel het legaat logischerwijze verwerpen. Het deel dat aan hen had moeten toekomen zal dan, afhankelijk van wat in je testament staat, aan iemand anders toekomen (bv. een wettelijke erfgenaam of iemand anders die in je testament aangeduid staat).

Tijd voor actie dus!
Om zeker te zijn dat je regeling beantwoordt aan je wensen, laat je best vóór 1 juli 2021 je testament aanpassen. Naargelang je wensen en je persoonlijke situatie zal de notaris met jou bekijken wat de beste oplossing is en een nieuwe regeling uitwerken.

Wil je meer informatie over de afschaffing van het duolegaat? Ontdek onze infofiche!

Bron: Fednot