Noterlik görevinin özellikleri

Noter bağımsızdır. Hem müşterilerine karşı bağımsızdır, hem kamu idarelerine karşı bağımsızdır. Bunu sağlayabilmek için yasanın belirlediği sabit bir tarifeye uyması şarttır.

Noter tarafsız kalmalıdır. Taraflardan biri tarafından seçilse bile, tamamen tarafsız kalmak zorundadır.

Noter meslek sırına tabidir ve kendisine söylenenleri üçüncü bir şahsa açıklayamaz.